קורס לתכנון תאורת חוץ, דגש על ת"י 13201 - 5 מפגשים

סיווג: קורס

קורס לתכנון תאורת חוץ, דגש על ת"י 13201 

5 מפגשים , בזום, ימי ד' , החל מ -23.12.2020

 

שעור

נושא

1.      

תאורה לקויה לעומת תאורה  נכונה.  גהות ובטיחות.

פיזיולוגית העין ותהליך הראיה, עקום רגישות העין.

מושגי יסוד, הגדרות ויחידות: קרינה, אנרגיה, שטף האור, הארה, צבע, בהיקות, קונטרסט. חישובי תאורה בסיסיים. תאורה אופקית לעומת תאורה אנכית. החזרים ממשטחים שונים .

תקנים לתאורה (מקורות, ציוד, תכנון) ובחירתם: תקינה לבטיחות ותקינה לאיכות.

בטיחות פוטוביולוגית, השפעה על הבריאות

2.      

מקורות אור (נורות): סווג, מבנה ועקרון פעולה, ספקטרום ו - CRI.

עקרון פעולה של  סיב אופטי ושל ה-LED. יישומים.

גופי תאורה: סיווג, אופטיקה, מבנה וחומרים. דרגות IP , גופים לתאורת חוץ. מבנה הרפלקטור. פילטרים שונים.

עקומים פוטומטריים בקואורדינטות פולריות.

פרמטרים הקובעים את האיכות של גופי תאורה.

ציוד הפעלה: ציוד הדלקה: משנקים, דרייברים, איפיונם והבדלים, התאמה של ציוד לנורות.  מערכות בקרה. DALI

בחירת הגופים בהתאם למקום התקנתם. בחירת הגופים שווי ערך ואיכות.

עקרונות תכנון תאורת חוץ. מדדי איכות.

3.      

הנחיות מע"צ,  ת"י 13201 

תכנון תאורת כבישים, שצ"פים, מגרשים

4.      

תכנון תאורת כבישים, שצ"פים, מגרשים- המשך

תוכנה לחישובי תאורת חוץ

5.      

תכנון תאורת חוץ אדריכלית

חסכון באנרגיה בתאורה.

זהום אור

 

 מחיר- 1,300 ש"ח, 1,700 ש"ח לחבר אגודה, בתוספת מע"מ

מקדמה- עד 1.11.20 ע"ס  700 ש"ח  , בתוספת מע"מ

לפרטים: course@ibn-labs.com

בסיום הקורס המשתתפים יקבלו תעודה מטעם לשכת המהנדסים והאדריכלים והאגודה הישראלית לתאורה