קורס- תאורה למנהלי פרויקטים- 2 מפגשים

סיווג: קורס

קורס- תאורה למנהלי פרויקטים

2 מפגישים,

מרצה: ד"ר אינה ניסנבאום, מרצים אורחים

 לפרטים: 03-6776892

·   תאורה לקויה לעומת תאורה  נכונה.  גהות ובטיחות. משמעות תאורה מקצועית ואיכותית. תהליך הראיה והשלכות אפשריות על הבריאות.

·   מושגי יסוד, הגדרות ויחידות

·   מקורות אור (נורות): סווג, מבנה ועקרון פעולה, ספקטרום ו - CRI.  עקרון פעולה של  ה-LED.

 · גופי תאורה: סיווג, אופטיקה, מבנה וחומרים. דרגות IP , גופים לתאורת פנים ולתאורת חוץ. מבנה הרפלקטור. עקומים פוטומטריים בקואורדינטות פולריות. פרמטרים הקובעים את האיכות של גופי תאורה

·   תקנים ותקנות לתאורה (מקורות, ציוד, תכנון פנים וחוץ): ת"י, ISOCIE, IEC, EN, נוהלים, המלצות שונות.  מפרט בינמשרדי , פרק 08. תקינה לבטיחות ותקינה לאיכות.   תאורת חירום.

·   בחירת הגופים בהתאם למקום התקנתם. תעודות בדיקה ודו"חות מעבדה. עקרונות ראשוניים לתכנון תאורת פנים וחוץ. מדדי איכות

·   מפרטים והגדרות לגופים שווי ערך ואיכות.

·   איכות פונקציונלית של המתקן, מדדי KPI,  תהליכי תכנון ובצוע, הגדרת דרישות, ניהול, מניעת ניגוד ענינים, סיכונים אופיניים, התאמה לתקציב,  רכש, בצוע, מדידות ובחינת התאמה לתכנון, תחזוקה,ציוד הפעלה: ציוד הדלקה: משנקים, דרייברים, איפיונם והבדלים, התאמה של ציוד לנורות.  מערכות בקרה. DALI

·   חסכון באנרגיה בתאורה.

 

מחיר-  1,000 ש"ח, 700 ש"ח לחבר אגודה או לשכה

ההשתלמויות מתקיימות  בין השעות 16:00 ל 20:00,  באשכול פיס רמת גן, רח' רוקח 118 , 03-6121712,

החניה ברחובות הסמוכים בכחול לבן או בחניון קניון איילון. המחיר כולל כיבוד קל ושתיה.