תאורה ומאור – הכינוס השנתי 16/5/2017

 קישור להרשמה אצל החברה המארגנת

 קישור להרשמה אצל החברה המארגנת

דמי השתתפות:

מחיר לרישום מוקדם באינטרנט – עד לסוף חודש אפריל, 75 ₪

מחיר לרישום רגיל באינטרנט – מסוף חודש אפריל ועד לסגירת הרישום האינטרנטי, 150 ₪

רישום במקום ביום הכינוס – 250 ₪

 

ביקור בתערוכה מחייב תשלום דמי השתתפות בכינוס